Manstrualni ciklus

Ginekologija

Menstruacija je krvarenje iz materice koje označava početak jednog i kraj prethodnog menstrualnog ciklusa. Menstrualni ciklus je niz promjena u organizmu žene u reproduktivnoj dobi. Te promjene se ponavljaju svakog mjeseca i označavaju period od početka jedne do početka sledeće menstruacije.

Menarha je prva menstruacija u životu žene. Reproduktivna dob žene traje od menarhe do posljednje menstruacije koja se naziva menopauza i koja najčešće nastupa oko 50 g života.

Period  od 3-5 godina prije i poslije menopauze se naziva perimenopauza.

Normalan raspon javljanja menstruacija je 28 +/-7 dana što znači da je menstrualni ciklus od 21-35 dana uredan/redovan. Normalno trajanje menstruacije je do 7 dana, a količina menstrualne krvi varira.

Plodni dani tj. ovulacija se računaju na osnovu  činjenice da spermatozoidi žive 3 dana, a jajna ćelija do max. 24h nakon ovulacije, što znači da su plodni dani +/- 3 dana od dana ovulacije. Kod žena koje imaju redovne cikluse, ovulacija obično prethodi 14 dana pre početka menstrualnog krvarenja. Međutim, kod žena sa neredovnim ciklusima ova metoda je nepouzdana.

Redovnost menstruacija te trajanje i količina menstrualnog krvarenja zavise od ženskih polnih hormona.