Fetalna ehokardiografija

UZV pregledi

Fetalna ehokardiografija je ultrazvučni pregled koji ima za cilj rano otkrivanje urođenih srčanih bolesti ploda.

Rutinski ultrazvuk u trudnoći otkriva oko 1/3 anomalija, te se ciljanim ultrazvukom fetalnog srca  može otkriti gotovo većina  urođenih anomalija  kao i  poremećaji  ritma. Fetalna ehokardiografija se radi između 20-24. nedjelje trudnoće kad se radi kao screening metoda.

Svaka trudnica treba da u okviru organ screeninga ima dio pregleda koji je namijenjen za fetalnu ehokardiografiju, te se, ako postoji sumnja ne neku od mana upućuje dalje na fetalnu ehokadiografiju od strane pedijatra-kardiologa.

Fetalna ehokardiografija se preporučuje trudnicama kojima je na ultrazvučnom pregledu otkriven abnormalni ritam srca fetusa ili neka druga srčana mana. Pored toga, ovaj pregled je indikovan da se uradi kod pacijentkinja koje imaju u porodici slučajeve rađanja djece sa urođenim srčanim manama, također ukoliko postoje udružene  bolesti kao što su diabetes, oboljenja štitne žlijezde, epilepsija, povišen pritisak prije trudnoće, kao i srčana oboljenja same majke.