Prenatalna dijagnostika

Trudnoća

Cilj prenatalne dijagnostike je identifikacija plodova s povećanim rizikom za genetske poremećaje.

Trudnicama mladijm od 35 godina i sa neopterećenom anamnezom, preporučuje se neinvazivna prenatalna dijagnostika.

DOUBLE TEST – radi se u  periodu od  od 11-14 NG. Uzimaju se u obzir sledeći parametri.

 • biohemijski parametri: free BHCG, PAPA
 • UZV parametri-debljina NT(nuhalna transluncencija), prisustvo nosne kosti
 • dob  trudnice

TRIPLE TEST radi se u periodu  od 15-20 NG, te se uzimaju u obzir sledeći parametri

 • biohemijski parametri: BHCG, AFP, E3
 • vratna brazda
 • dob trudnice

NIPT (neinvazivni prenatalni test) je namijenjen svim trudnicama.Test se može uraditi već od 10. nedjelje trudnoće. Bazira se na uzimanju venske krvi i daljnjoj analizi DNK ploda iz majčine krvi. Test je i za trudnicu i za plod sasvim bezopasan.

Zbog svoje neinvazivnosti i tačnosti, sve vise istiskuje invazivne testove, ako se, naravno, postave adekvatne indikacije i pacijentice objasne sve prednosti i nedostaci.

Tudnicama starijim od 35 godina, te trudnicama sa opterećenom anamnezom preporučuje se neki od invanzivnih testova u zavisnosti o uzroku zbog kojeg se ista izvodi i od gestacijske starosti trudnoće.

CVS (biopsija horionskih čupica)

 • izvodi se  u periodu od 10-12 NG, trasnsvaginalnim ili transabdominalnim putem
 • INDIKACIJA: opterecena anamneza, hromozomski poremećaji vezani  za X hromozom, fragilni X hromozom

RAC (Rana amniocenteza)

 • RANA RANA(11-14 NG)
 • RANA(15-18NG)
 • CC (hordocenteza) (od 22 NG)