Papanikolau test

Ginekologija

Papanikolau test (PAP ili PAPA test) je brz, bezbolan i jednostavan.

Štapićem sa vatom se uzima bris grlića materice, zatim se sadržaj nanosi na staklenu pločicu, oboji posebnim bojama i posmatra pod mikroskopom. Na ovaj način se vide ćelije grlića i eventualne promene u njihovoj veličini, izgledu. PAPA test podrazumijeva  citološku analizu ćelija površine grlića, svoda vagine i kanala grlića materice. Služi za:

  • rano otkrivanje prekanceroznih i kanceroznih promjena grlića materice
  • otkrivanje  upala i određivanje hormonskog statusa
  • otkrivanje genitalnih Ca  drugih lokalizacija
  • za kontrolu efikasnosti  hirurške, radiološke ili citostatske terapije u liječenju malignih bolesti grlića materice

Citološki nalaz se ocjenjuje klasifikacijom po Papanicolausu (PAPA-TEST)

  1. stepen: nalaz negativan, ćelije normalne
  2. stepen: nalaz negativan, upalne ćelije
  3. stepen: nalaz suspektan, atipične ćelije (grupa A: laka i srednja displazija i grupa  B: teška displazija i Ca in situ)
  4. stepen: nalaz pozitivan, nepravilne ćelije ili Ca in situ
  5. stepen: nalaz pozitivan, invazivan Ca

Kolposkopiju sa PAPA testom treba raditi  jednom godišnje, preventivno, jer se na taj način povećava tačnost PAPA testa ili prema indikacijama (sumnjiv PAPA test, pod spekulumom sumnjive promjene na grliću, kontrola nakon intervencija na grliću).