Pregled trudnice

Trudnoća

PREGLED TRUDNICE OBUHVATA SLEDEĆE:

Pacijantice  se na prvi pregled javljaju zbog izostanka menstruacije i sa rezultatima jednog od navedenih testova.

GRAV TEST (iz urina): Dokazivanjem hCG-a potvrđuje se trudnoća, 7-10 dana od izostanka menstruacije

RADIOIMUNOLOŠKI TEST (iz krvi): ß-hCG-a 1000-1500 IJ/. Ultrazvučno je plod jasno vidljiv, a za praćenje pravilnog razvoja trudnoće prati se porast vrijednosti hormona (vrijednost treba da se udvostruči za 48h). Zatim se uzimaju sledeći podaci i izvode navedeni pregledi.

ULTRAZVUČNI PREGLED: vrši se 7 dana po izostanku menstruacije; između 6. i 7. ng uočava se pravilan gestacijaki mijesak (GM), žumanjčana vreća (ŽV), odjek ploda (EO) i srčana akcije ploda (SA).

  • Anamneza (lična, porodična, anamneza ranijih trudnoća)
  • Starost trudnoće u gestacijkim nedjeljama, očekivani termin poroda
  • Visina, težina i arterijski krvni pritisak

Ginekološki pregled

  • Bris na Papanikolau, VS
  • Mikrobiološki bris cerviksa i vagine
  • Konstitucija mekih i koštanih delova karlice, te stanje dojki

Laboratorijske analize

  • Krvna grupa  i Rh faktor
  • Krvna slika (KKS, ŠUK, URIN)
  • Biohemijske analize

KONTROLNI PREGLEDI U TRUDNOĆI:

Do kraja 36. ng – jednom mesečno

Od  36. ng – jednom nedeljno

Na pregledima se  prati veličina materice, visina fundusa, stanje grlića materice, slušaju se tonovi srčane akcije ploda.

Obavezno se na svakoj kontroli mjeri arterijski pritisak, registruje porast tjelesne težine i obraća pažnja na pojavu otoka i proširenih vena.